Totaaloverzicht

11 maart 2015 | onderwerpen: excel, vba, visual basic, data-analyse

Het kan handig zijn om de gegevens die je in Excel op een aantal werkbladen hebt ingevoerd samen te voegen op een verzamelblad. En wel zo dat aanpassingen op een van de bladen automatisch worden doorgevoerd op het verzamelblad. Ook hier biedt een klein aantal macro-regels de oplossing.

Kijk in het voorbeeldbestand!

Sub TotaalOverzicht()
Dim sh As Integer, x As Long, LastRow As Long
Dim rng As Range
x = 16
Range(“D16:G1000”).ClearContents
For sh = 1 To Sheets.Count – 1
Set rng = Sheets(sh).Cells
LastRow = Sheets(sh).Cells(rng.Rows.Count, “A”).End(xlUp).Row
Sheets(sh).Range(“A2:D” & LastRow).Copy
Sheets(Sheets.Count).Select
ActiveSheet.Paste Destination:=Cells(x, 4)
x = x + LastRow – 1
Next sh
End Sub

Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact met mij op!