Textbox (on)zichtbaar maken

15 november 2014 | onderwerpen: excel, vba, visual basic

Een vraag op LinkedIn ging over het zichtbaar en onzichtbaar (toggle) maken van een textbox.

Bijgaand voorbeeldbestand geeft hiervan een voorbeeld. Aan de “LEES MIJ”- knop zit een klein aantal macro-regels verbonden. Deze zorgen ervoor dat de tekstbox zichtbaar of zichtbaar wordt gemaakt.

Zet daarvoor in de het macroblad (Alt-F11) van het betreffende blad deze code:

Private Sub CommandButton1_Click()
If ActiveSheet.Shapes(“Tb.1”).Visible = False Then
ActiveSheet.Shapes(“Tb.1”).Visible = True
Else
ActiveSheet.Shapes(“Tb.1”).Visible = False
End If
End Sub