Specifieke tekst vet maken

10 november 2014 | onderwerpen: excel, vba, opmaak, tekst, zoeken

Op LinkedIn verscheen een vraag over het vet maken van delen van een tekst binnen cellen in Excel.

Omdat het om veel cellen ging, zou handmatig vet maken veel tijd kosten. Onderstaande vba code doet het in een handomdraai!

Selecteer het gebied waarbinnen je wilt zoeken naar een bepaalde combinatie van letters en/of cijfers. Activeer daarna de macro “MaakVet”.

Wat de macro doet is het volgende:

  1. Er verschijnt een invoerscherm waarin je tekst opgeeft die je vet en rood wilt maken
  2. De macro loopt alle cellen af binnen het geselecteerde bereik en zoekt naar de opgegeven tekst
  3. Niet gevonden? Zet de opmaak van de tekst op normaal
  4. Wel gevonden? Maakt alleen de opgegeven tekst binnen de cel vet en rood.

Sub MaakVet()
 Application.ScreenUpdating = False
 Dim txt As String
 Dim first As Integer
 Dim rCell As Range
 Dim rRng As Range
 txt = InputBox("What text do you want to make bold & red?")
 Set rRng = Selection
 For Each rCell In rRng.Cells
 Range(rCell.Address).Select
 first = InStr(ActiveCell.Text, txt)
 ActiveCell.Font.ColorIndex = xlAutomatic
 ActiveCell.Font.Bold = False
 If first <> 0 Then
 ActiveCell.Characters(Start:=first, Length:=Len(txt)).Font.Bold = True
 ActiveCell.Characters(Start:=first, Length:=Len(txt)).Font.Color = -16776961
 End If
 Next rCell
End Sub