Getalsnotatie cellen > 24 uur

3 oktober 2014 | onderwerpen: excel, celeigenschappen

Optellen van aantallen uren vraagt in Excel bij waarden van meer dan 24 uur om een speciale formaat van de cel.
Standaard past Excel het formaat van de cellen aan tot [uu:ss]. Dit is te zien in het eerste voorbeeld:

getalsnotatie excel optellen tijden

Maar als de som groter is dan 24 uur gaat het fout. Het lijkt dat het totaal maar 4 uur 43 is:

getalsnotatie excel optellen tijden

Verander dan het formaat van de cel met het totaal aantal uren aan van uu:mm in [u]:mm

getalsnotatie excel optellen tijden

Volgens deze procedure:

Kies voor Start > Getal  (of met de sneltoets Ctrl-1)

Kies voor Aangepast

Vul onder ‘Type:’ (rode rechthoek in de afbeelding rechts): u:ss

Zie ook [LINK]


getalsnotatie excel aanpassen format cel