EXPLOITATIE ZORGVASTGOED

De risico’s van de exploitatie van zorgvastgoed verschuiven door de nieuwe bekostigingsregels van het Rijk grotendeels naar de zorginstellingen. Voor leegstaande plaatsen verstrekt de overheid geen vergoeding meer. In de transitiejaren tot en met 2017 gaat de bekostiging van het zorgvastgoed geleidelijk over van de traditionele integrale vergoeding van de kapitaalslasten (op basis van nacalculatie) naar een normatieve vergoeding per bezette plaats. Dit gebeurt in een overgangsperiode van zes jaar.

Het rekenmodel ZorgVastgoed eXploitatie (ZVX) van RIGO bepaalt de kasstromen die uw vastgoed genereren. Veel zorginstellingen hebben meerdere soorten vastgoed in bezit: zorggebouwen, woningen en commercieel vastgoed. Deze drie typen worden allemaal meegenomen.