Rekenmodellen wonen

ONTWIKKELING REKENMODELLEN

Rekenmodellen kunnen helpen om inzicht te verkrijgen in de effecten van mogelijke acties. Ze helpen om (beleids)beslissingen beter onderbouwd te nemen. Of om uw beleid aan te passen. Door bijvoorbeeld alternatieven met elkaar te vergelijken. Door financiële consequenties inzichtelijk te maken. Of door beschikbare gegevens op een slimme manier te presenteren.

  • Wat is het effect op de samenstelling van een woningportefeuille van een nieuw huurbeleid?
  • Blijft de omvang van de goedkope woningvoorraad op het gewenste peil?
  • Welk type woningrenovatie is optimaal voor zowel de bewoner als de verhuurder/investeerder?
  • Is de financiële toekomst van uw woningcorporatie bij het voorgestelde investeringsprogramma gewaarborgd?

In opdracht van diverse opdrachtgevers heb ik in de afgelopen jaren een groot aantal reken- en analysemodellen ontwikkeld. Wonen was daarin het terugkerende thema: Rekenen rondom Wonen.