Financiele toekomst woningcorporaties

PROGNOSE FINANCIËLE TOEKOMST
WONINGCORPORATIES

Financiële continuïteit is een van de randvoorwaarden voor woningcorporaties (Bbsh, pdf). Een toegelaten instelling dient, aldus artikel 21 van het Bbsh, een gedegen financieel beleid en beheer te voeren. Daardoor is haar voortbestaan in financieel opzicht gewaarborgd.

Inzicht in de effecten van voorgenomen beleid is voor een woningcorporatie daarom essentieel. Het rekenmodel ‘Prognose financiële toekomst woningcorporaties’ biedt dit inzicht. Het vertaalt verschillende beleidsaspecten (investeringsbeleid, huurbeleid) in een financiële meerjaren prognose op bedrijfsniveau. Daarmee ondersteunt het model de woningcorporatie bij het nemen van de juiste strategische beleidskeuzes. Keuzes die de financiële continuïteit waarborgen.