portfoliomodel woningcorporaties

PORTFOLIOMODEL

Ontwikkeling woningportefeuille

Woningcorporaties zien zich door de inkomensafhankelijke huurverhogingen geconfronteerd met een sterkere verschuiving binnen het woningbezit dan lange tijd het geval was. Het is daardoor moeilijker te voorspellen welk deel van het woningbezit over tien jaar bijvoorbeeld nog tot de goedkope huurprijsklasse gerekend kan worden. Dat wordt nog lastiger als uitspraken moeten worden gedaan per buurt of wijk.

Het Portfoliomodel voorspelt deze veranderingen in de samenstelling van het woningbezit van woningcorporaties. Basis voor de raming is een tabel met gegevens per woning/vhe. Het model houdt rekening met de beleidsvoornemens op complexniveau. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het huurbeleid en investeringsbeleid. Denk daarbij aan renovaties, nieuwbouw, verkoop tot en met sloop. Ook andere maatregelen die tot verandering van de kwaliteit en daarmee de huur van de woning kunnen leiden, kunt u in het portfoliomodel invoeren. Dit zijn de toepassing van energiebesparende maatregelen, toegankelijkheidsverbeteringen en algemene kwaliteitsingrepen in de woningen.

Modelbeschrijving  Rekenen rondom Wonen | Jeroen Neele Consultancy  Achtergrond model

Naast de genoemde (des)investeringen en de ingrepen in de kwaliteit zijn verhuizingen / mutaties reden om de huur van een woning aan te passen. Het model voorspelt per woning in elk jaar de huur en de kwaliteit. De mutatiegraad uit het recente verleden bepaalt de kans of een woning een nieuwe huurder krijgt. Een verhuizing leidt (als daarvoor is gekozen) tot huurharmonisatie (streefhuur). Daarnaast zijn er de jaarlijkse huuraanpassingen. Hierin kan per complex worden gevarieerd.

De schermafbeeldingen onderaan deze pagina geven u een beeld van de gegevens die per complex worden gevraagd. De belangrijkste zijn exploitatiegegevens, huurbeleid, investeringsbeleid en kwaliteitsmaatregelen.

De berekeningen resulteren in overzichten van het woningbezit per jaar in verschillende klassen. Dit zijn onder andere:

  • huurprijsklassen
  • huurpercentageklassen
  • bouwjaarklassen
  • klassen resterende exploitatieperiode
  • kwaliteitsklassen

De grenswaarden van de klassen kunt u zelf bepalen.

Het portfoliomodel biedt tevens de mogelijkheid om doorsneden van het woningbezit te maken. Daarmee kunt u bijvoorbeeld voor een bepaalde wijk de veranderingen in het bezit zichtbaar maken.

Interesse in het Portfoliomodel Rekenen rondom Wonen | Jeroen Neele Consultancy Contact

Een Portfoliomodel kan ik ook voor u ontwikkelen. Geheel op uw wensen toegesneden en tegen een scherpe prijs. Interesse? Neem contact op.

Schermafbeeldingen  Jeroen Neele Consultancy  Portfoliomodel