portfoliomodel woningcorporaties

PORTFOLIOMODEL

Ontwikkeling woningportefeuille

Woningcorporaties zien zich door de inkomensafhankelijke huurverhogingen geconfronteerd met een sterkere verschuiving binnen het woningbezit dan lange tijd het geval was. Het is daardoor moeilijker te voorspellen welk deel van het woningbezit over tien jaar bijvoorbeeld nog tot de goedkope huurprijsklasse gerekend kan worden. Dat wordt nog lastiger als bijvoorbeeld per wijk of zelfs per buurt uitspraken moeten worden gedaan .

Het Portfoliomodel voorspelt deze veranderingen in de samenstelling van het woningbezit van woningcorporaties. Basis voor de raming is een tabel met gegevens per woning/vhe. Het model houdt in de voorspellingen rekening met de beleidsvoornemens op complexniveau. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het huurbeleid en investeringsbeleid. Denk daarbij aan renovaties, nieuwbouw, verkoop tot en met sloop. Maar ook andere maatregelen die tot verandering van de kwaliteit van de woning kunnen leiden, kunt u in het portfoliomodel invoeren. Deze kunnen immers van invloed zijn op de hoogte van de huren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de toepassing van energiebesparende maatregelen, toegankelijkheidsverbeteringen en algemene kwaliteitsingrepen in de woningen.