marktwaarde verhuurde staat

MARKTWAARDE VERHUURDE STAAT

Sinds een aantal jaar zijn woningcorporaties verplicht hun bezit te waarderen tegen de actuele waarde, ook wel de marktwaarde in verhuurde staat. Met een eigen rekenmodel bereken ik voor u deze waarde voor woongelegenheden.

Wat is de marktwaarde verhuurde staat?

Volgens de Woningwet die op 1 juli 2015 is ingegaan, moeten woningcorporaties hun vastgoed in de jaarrekeningen waarderen tegen actuele waarde. Deze waarde staat gelijk aan de onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat. Deze waardering kwam daarmee in de plaats van de bedrijfswaarde en -nog ouder- een waardering op historische kosten (boekwaarde).
Het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) beschrijft dat deze marktwaarde op basis van de contante waarde van inkomende en uitgaande kasstromen berekend dient te worden. Hierbij moet in de berekening onderscheid gemaakt worden tussen:
– Woongelegenheden,
– Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed,
– Parkeergelegenheden en
– Intramuraal zorgvastgoed

Het rekenmodel ‘Marktwaarde verhuurde staat’ berekent voor woongelegenheden de actuele waarde op basis van de normen uit het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde‘ van eind 2019.

rekenmodel marktwaarde verhuurde staat

Contact opnemen

Indien u vragen heeft over het berekenen van de Marktwaarde in verhuurde staat van woongelegenheden kunt u contact opnemen.