investeringskader

INVESTERINGSKADER

Na enkele jaren investeringen te hebben opgeschort, zijn woningcorporaties weer volop bezig met het ontwikkelen van plannen om hun woningbezit te verbeteren en te vernieuwen. Deze plannen moeten door de Raad van Commissarissen (RvC) van de corporaties worden bekrachtigd. Om zich een oordeel over de investeringsplannen te kunnen vormen dient de RvC geïnformeerd te worden over aard, noodzaak, kosten en opbrengsten en mogelijke risico’s.

Om de RvC een zo goed mogelijk beeld te geven van de investeringsplannen, heeft Woonforte recent in samenwerking met Rekenen rondom Wonen een nieuw investeringskader ontwikkeld.

Een gesprek met Frank van Nunen, senior adviseur Strategie bij Woonforte en direct betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe Investeringskader.