exploitatiemodel huurwoningen

EXPLOITATIEMODEL HUURWONINGEN

Het exploitatiemodel prognosticeert de kasstromen van huurwoningen. De huur en onderhouds- en beheerlasten en de financieringslasten zijn hiervoor de meest bepalende variabelen. Op basis van de kasstromen bepaalt het rekenmodel de bedrijfswaarde, onrendabele top en rendementsgetallen van de woning(en).

De maatschappelijke prestaties van de woningen kunnen ook zichtbaar worden gemaakt. Dat kan door naast de feitelijke (aanvangs)huur ook de markthuur en de marktwaarde in de berekeningen te betrekken. Daarmee sluit het model aan op de laatste ontwikkelingen in de sector (zie bijvoorbeeld het DrieKamerModel).