complexmonitor

COMPLEXMONITOR

De complexmonitor is een interactief hulpmiddel dat kerngegevens uit de primaire systemen van woningcorporaties omzet in handzame overzichten op complexniveau. Op verschillende niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) ondersteunt het uw organisatie.

De complexmonitor zorgt ervoor dat alle corporatiemedewerkers de beschikking hebben over de relevante informatie. In het logboek kan een ieder zijn of haar informatie over een complex invoeren. De complexmonitor wordt daardoor hét centrale systeem binnen uw organisatie. Het vormt daarmee de basis voor het formuleren en monitoren van beheer- en onderhoudsplannen voor de individuele complexen.

De complexmonitor is in Excel/Vba ontwikkeld en maakt gebruik van kerngegevens uit de primaire systemen van de corporatie om per complex diverse gegevens te presenteren. Het gaat daarbij om gegevens over onder andere:

  • aantallen en typen vhe’s
  • huurprijzen
  • kwaliteit
  • verhuur
  • meerjarenonderhoudsplannen
  • financiën
Logboek

Daarnaast is in het logboek in het model ruimte voor alle medewerkers van de corporatie om opmerkingen toe te voegen. Daardoor wordt het complexplanmodel binnen de organisatie dé bron om gegevens te raadplegen.

Monitor tegen scherpe prijs  Jeroen Neele Consultancy  Contact

Een complexmonitor kan ik ook voor u ontwikkelen. Geheel op uw wensen toegesneden en tegen een scherpe prijs. Interesse? Neem contact op.