Circufair investeren

CIRCUFAIR INVESTEREN

Circufair Investeren is ontwikkeld om stapsgewijs zowel strategisch als technisch de meest effectieve en rendabele scenario´s voor verduurzaming in kaart te brengen. Hierbij zetten we het beschikbare budget en de juiste kennis en kunde op het juiste moment en de juiste manier in. Verduurzaming vraagt de komende jaren veel van onze investeringen en capaciteit. Om inzichtelijk te maken hoe we deze resources zo effectief mogelijk kunnen inzetten, knipten we het oriëntatie- en beslisproces op in duidelijke en concrete, handzame stappen.
Het helpt u daarmee door u de juiste essentiële inzichten aan te reiken.

Circufair investeren

Rekenmodel

In opdracht van De Variabele en KlokGroep heb ik het rekenmodel Circufair investeren ontwikkeld. Het stappenplan maakt direct inzichtelijk of en welke verduurzaming past bij de strategie voor uw wijk of stad.
Het is meteen duidelijk hoe de investeringen in verduurzaming zich verhouden tot de rendementen / opbrengsten. Niet alleen voor de verhuurder, maar ook voor de bewoners en voor het milieu.

Via onderstaande download-knop kunt u het model downloaden.

Webinar

Donderdag 20 mei 2021 organiseerden De Variabele en KlokGroep een webinar over Circufair investeren. U kunt het webinar via deze link terugkijken.