bedrijfswaarde berekenen

BEDRIJFSWAARDE BEREKENEN

Indien uw woningcorporatie door technische of personele omstandigheden niet in staat is om de bedrijfswaarde van uw complexen te berekenen kan Rekenen Rondom Wonen u daarbij van dienst zijn. Met een eigen Excel rekenmodel bereken ik voor u de bedrijfswaarde per complex.

Een berekening van het verloop van de bedrijfswaarde gedurende het jaar behoort ook tot de mogelijkheden. Hierin komen de volgende effecten op de bedrijfswaarde achtereenvolgens in beeld:

  • Autonome ontwikkeling (Vrijval kasstromen en Effect één jaar opschuiven)
  • Voorraadmutaties verslagjaar (Verkoop,Sloop, Nieuwbouw, Aankoop, Classificatiewijgingen, Overige voorraadmutaties)
  • Parameterwijzigingen (Indexaties, Disconteringsvoet, Levensduur)
  • Wijzigingen exploitatiebeleid (Huur, Huurderving, Overige ontvangsten, Onderhoudsuitgaven, Personeelsuitgaven, Overige bedrijfsuitgaven, Erfpacht, Verhuurderheffing, Restwaarde)
  • Wijzigingen (des) investeringsbeleid (Verkoop, Sloop, Verbeteringen)

Deze gegevens heeft elke corporatie nodig voor de verantwoordingsinformatie (dVi) voor de Autoriteit Woningcorporaties (CorpoData).