analysemodel huurbeleid

HUURBELEID WONINGCORPORATIES – ANALYSEMODEL

In opdracht van Circusvis verzorgde Rekenen rondom Wonen de technische realisatie van een ‘analysemodel huurbeleid woningcorporaties’ in Tableau. Naast de volkshuisvestelijke en financiële consequenties van huurbeleid maakt het model ook de impact van keuzes op rechtvaardigheid inzichtelijk. De opzet maakt het mogelijk om snel alternatieve scenario’s met elkaar te vergelijken.

Circusvis heeft dit analysemodel al ingezet bij een flink aantal woningcorporaties. Voor de achtergronden verwijs ik graag naar de website van Circusvis.

Het analysemodel is gebouwd in Tableau en berekent de huurinkomsten op woningniveau in de komende vijf jaar op basis van een in te stellen huurbeleid. Dit huurbeleid kan worden vormgegeven door onder andere huurstijgingspercentages in staffels op te geven, aftoppingsgrenzen te kiezen, een keuze te maken uit verschillende typen huurharmonisatie en het effect van de energieprestatie van woningen op deze aspecten mee te laten wegen. Daarnaast wordt ook direct het effect zichtbaar op een set van aantal aspecten die door Circusvis zijn gedefinieerd onder ‘rechtvaardig huurbeleid‘.

tableau-logo