DASHBOARDS POWER BI & TABLEAU

Power BIMIP Oosterpoort

Voor woningcorporatie Oosterpoort uit Groesbeek heb ik in samenwerking met De Variabele een instrument in Power BI ontwikkeld dat de effecten van een vastgesteld meerjareninvesteringsprogramma (MIP) voor de komende jaren in beeld brengt.

lees verder ➨

Power BI Investeringsprogramma

tableau-logoRechtvaardig huurbeleid

Voor corporaties die het huurdersperspectief expliciet willen betrekken in het eigen huurbeleid heeft Circusvis de ‘Wasstraat voor rechtvaardige huren’ ingericht. Met Circusvis heb ik daarvoor een ondersteunend instrument in Tableau verder helpen ontwikkelen dat het huurbeleid van een corporatie in perspectief zet.

lees binnenkort verder ➨