Invloed rijksbeleid op huizenmarkt

Invloed rijksbeleid op huizenmarkt

Het rijksbeleid heeft in de afgelopen jaren een niet te onderschatten invloed gehad op de huizenmarkt.

Onderstaande figuur met de belangrijkste kabinetsafspraken laat dit goed zien. Medio 2012 was het kabinet voornemens om de einde te maken aan de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2%. Voor dit geplande einde vonden veel transacties plaats door mensen die nog gebruik wilden maken van het lage tarief. De sterke terugval in aantallen verkopen in de daaropvolgende maanden laat zien dat het hier om een tijdelijke opleving ging en niet om een structurele.

Zowel eind 2012 als eind 2013 was wederom een sterke stijging van de aantallen woningverkopen te zien die mede een gevolg was van de strengere hypotheekregels die na de jaarwisseling in zou gaan.

Aantallen woningverkopen en rijksbeleid woningmarkt