Hypotheekrenteaftrek 2e woning

Het kabinet verlengt de ‘crisismaatregel’ die eigenaren van een dubbele hypotheek financieel tegemoet komt met één jaar. Woningbezitters met dubbele woonlasten hebben daardoor een jaar langer recht op hypotheekrenteaftrek over beide hypotheken. Woningbezitters met dubbele hypotheeklasten worden er daardoor een jaar langer niet toe aangezet de verkoopprijs van hun 2e woning te verlagen tot een marktconform niveau. Dat zal de crisis op de woningmarkt geen goed doen. De belangrijkste reden dat woningen niet verkocht worden is namelijk de prijs: die is te hoog.

De Vereniging Eigen Huis had aangedrongen op een verlenging van de maatregel omdat “vele duizenden huiseigenaren met een onverkocht tweede huis dreigen door de invoering van het nieuwe belastingplan verder weg te zakken in hun financiële moeras”.

Kosten van deze maatregel: € 5 miljoen.
Te betalen door: de belastingbetaler.