Nieuwe woningwaarderingsstelsel

Nieuwe woningwaarderingsstelsel

Medio 2015 wordt het nieuwe woningwaarderingsstelsel van kracht.…

Investeren in energiebeparende maatregelen

SMILE Renoveren© vergelijkt de effecten van maximaal vier typen…
Huurstijging huurwoningen

Huurharmonisatie

Minister Blok onderschat de effecten van huurharmonisatie door…