HUURBELEID WONINGCORPORATIES – ANALYSEMODEL

In opdracht van Circusvis verzorgde Rekenen rondom Wonen de technische realisatie van een ‘analysemodel huurbeleid woningcorporaties’ in Tableau. Naast de volkshuisvestelijke en financiële consequenties van huurbeleid maakt het model ook de impact van keuzes op rechtvaardigheid inzichtelijk. De opzet maakt het mogelijk om snel alternatieve scenario’s met elkaar te vergelijken. Circusvis heeft dit analysemodel al […]