Nieuwe woningwaarderingsstelsel

Nieuwe woningwaarderingsstelsel

Medio 2015 wordt het nieuwe woningwaarderingsstelsel van kracht.…
Double dip huizenprijzen

Double Dip huizenprijzen

Sinds het begin van de financiële crisis eind 2008 is de waarde…

Invloed rijksbeleid op huizenmarkt

Het rijksbeleid heeft in de afgelopen jaren een niet te onderschatten…
NieuwbouwWoningen

Nieuwbouw woningen naar dieptepunt

Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen…

Hypotheekrenteaftrek 2e woning

Het kabinet verlengt de 'crisismaatregel' die eigenaren van een…