Nieuwe woningwaarderingsstelsel

Nieuwe woningwaarderingsstelsel

Medio 2015 wordt het nieuwe woningwaarderingsstelsel van kracht.…

Investeren in energiebeparende maatregelen

SMILE Renoveren© vergelijkt de effecten van maximaal vier typen…
Huurstijging huurwoningen

Huurharmonisatie

Minister Blok onderschat de effecten van huurharmonisatie door…
Benchmark woningcorporaties

Benchmark exploitatielasten corporaties

Over de effecten van de verhuurderheffing valt elke dag weer…

Verhuurderheffing

Gedwongen door de verhuurderheffing schorten woningcorporaties…