Rekenen rondom Wonen
REKENMODELLEN    o    EXCELMEESTER    o    AANBEVELINGEN    o    OVER MIJ    o    CONTACT
Rekenen rondom Wonen rekenmodellen

Ontwikkeling rekenmodellen

Rekenmodellen kunnen helpen om inzicht te verkrijgen in de effecten van mogelijke acties. Ze helpen om (beleids)beslissingen beter onderbouwd te nemen. Of om uw beleid aan te passen. Door bijvoorbeeld alternatieven met elkaar te vergelijken. Door financiële consequenties inzichtelijk te maken. Of door beschikbare gegevens op een slimme manier te presenteren.

lees verder   ➨

Enkele voorbeelden:

marktwaarde verhuurde staatcomplexmonitorinvesteringskadersmile renoveren

Nieuws

De gemeente Rotterdam gaat duizend verplaatsbare woningen bouwen op verschillende locaties in de stad. Samen met Watkostdebouwvaneenhuurwoning bouwde ik een rekenmodel dat de businesscase van deze locaties doorrekent. Het model geeft in feite inzicht in de integrale businesscase van de belegger, de bouwer en de gemeente.  lees hier verder  ➨

Voor Oosterpoort heb ik in samenwerking met De Variabele een applicatie in Power BI ontwikkeld die het bezit van de corporatie op zes prestatievelden beoordeelt. In één oogopslag is zichtbaar welke complexen op welk aspect goed scoren en welke juist achterblijven. Het model voorspelt ook de effecten van het Meerjaren Investerings Programma op elk van de prestatievelden.  lees het artikel hier  ➨

Excel & Visual Basic

De kennis die ik bij de bouw van rekenmodellen heb opgedaan zet ik graag in bij onder andere aanpassen, verbeteren, samenvoegen, automatiseren en beveiligen van uw Excelbestanden.

lees een aantal Tips & Trucs   ➨

Analyse en rapportage

Als analyticus met een sterke affiniteit voor cijfers en een grote kennis van de sociale woningbouw ondersteun ik organisaties bij financieel-economische en beleidsmatige vraagstukken. Ik onderzoek, analyseer en rapporteer op uw verzoek. Enkele recente voorbeelden analyse en rapportage:

  • Onderzoek naar de kosten van klantgericht onderhoud en mutatieonderhoud
  • Onderzoek naar de kosten van reparatieonderzoek

Aanbevelingen

Henny PriesHenny Pries

Voormalig Programmaregisseur ketensamenwerking bij Oosterpoort

“Jeroen heeft Oosterpoort geholpen met het ontwikkelen van een tool om het 15-jarige verduurzamingsprogramma te maken. Dat heeft hij geweldig gedaan. We hebben het hem daarbij met al onze specifieke wensen behoorlijk moeilijk gemaakt, maar Jeroen kwam er altijd uit. Hij heeft niet alleen een mooie tool bedacht, maar ook een goed bruikbare handleiding voor toekomstig gebruik. Jeroen heeft de perfecte match van ICT-kennis en kennis van wat een corporatie nodig heeft.”

lees meer aanbevelingen  ➨

Contact

Jeroen NeeleHeeft u een vraag?

Neem gerust contact op!

M: jeroen.neele@jpnc.nl

Of via het contactformulier

LinkedIn  twitter

Voor wie?

Opdrachtgevers Rekenen rondom Wonen