Specifieke tekst vet maken

10 november 2014 | onderwerpen: excel, vba, opmaak, tekst, zoeken

Op LinkedIn verscheen een vraag over het vet maken van delen van een tekst binnen cellen in Excel.

Omdat het om veel cellen ging, zou handmatig vet maken veel tijd kosten. Onderstaande vba code doet het in een handomdraai!

Selecteer het gebied waarbinnen je wilt zoeken naar een bepaalde combinatie van letters en/of cijfers. Activeer daarna de macro “MaakVet”.

Wat de macro doet is het volgende:

  1. Er verschijnt een invoerscherm waarin je tekst opgeeft die je vet en rood wilt maken
  2. De macro loopt alle cellen af binnen het geselecteerde bereik en zoekt naar de opgegeven tekst
  3. Niet gevonden? Zet de opmaak van de tekst op normaal
  4. Wel gevonden? Maakt alleen de opgegeven tekst binnen de cel vet en rood.
Sub MaakVet()
Application.ScreenUpdating = False
Dim txt As String
Dim first As Integer
Dim rCell As Range
Dim rRng As Range
txt = InputBox("What text do you want to make bold & red?")
Set rRng = Selection
For Each rCell In rRng.Cells
Range(rCell.Address).Select
first = InStr(ActiveCell.Text, txt)
ActiveCell.Font.ColorIndex = xlAutomatic
ActiveCell.Font.Bold = False
If first <> 0 Then
ActiveCell.Characters(Start:=first, Length:=Len(txt)).Font.Bold = True
ActiveCell.Characters(Start:=first, Length:=Len(txt)).Font.Color = -16776961
End If
Next rCell
End Sub