Artikelen door Jeroen Neele

Double Dip huizenprijzen

Sinds het begin van de financiële crisis eind 2008 is de waarde van woningen sterk gedaald. In de periode januari 2009 tot en met maart 2010 daalde de huizenprijzen met bijna 8%. Daarop volgende anderhalf jaar met een klein waardeherstel. De tweede dip duurt tot op vandaag de dag en verminderde nog eens 9% van […]

Huurharmonisatie

Minister Blok onderschat de effecten van huurharmonisatie door te verwijzen naar het verleden waarin woningcorporaties terughoudend zijn geweest in het verhogen van de huren van woningen die na verhuizing vrijkwamen voor nieuwe huurders. De cijfers uit het laatste rapport over de feiten en achtergronden van het huurbeleid 2013  tonen echter aan dat corporaties wel degelijk […]

Nieuwbouw woningen naar dieptepunt

Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen is gedaald naar een historisch dieptepunt van minder dan 30.000 in de laatste twaalf maanden. Daarmee ligt het niveau op nog geen 30% van de aantallen in 2006, net voor het begin van de financiële crisis. De daling is het grootst in de koopsector. In dat segment zijn de […]

Hypotheekrenteaftrek 2e woning

Het kabinet verlengt de ‘crisismaatregel’ die eigenaren van een dubbele hypotheek financieel tegemoet komt met één jaar. Woningbezitters met dubbele woonlasten hebben daardoor een jaar langer recht op hypotheekrenteaftrek over beide hypotheken. Woningbezitters met dubbele hypotheeklasten worden er daardoor een jaar langer niet toe aangezet de verkoopprijs van hun 2e woning te verlagen tot een […]

Benchmark exploitatielasten corporaties

Over de effecten van de verhuurderheffing valt elke dag weer wat nieuws te lezen in de media. De nieuwbouw door corporaties ligt vrijwel stil, bouwbedrijven leggen massaal het loodje en deze week werd bekend dat woningcorporaties ook hun energiebesparende maatregelen uitstellen. Ondertussen moeten corporaties middelen zien te vinden om de verhuurderheffing te kunnen voldoen. Het […]

Verhuurderheffing

Gedwongen door de verhuurderheffing schorten woningcorporaties massaal hun investeringen op. Het aantal verleende bouwvergunningen loopt daardoor nog verder terug en de bouwsector ligt op z’n gat. De politiek roert zich alsof de beweegredenen van de corporaties uit de lucht komen vallen. In plaats van een beloning te zetten op investeren, legt het Woonakkoord met de […]